Najčešće postavljana pitanja

Poštovani korisnici,

Ukoliko postoji neko pitanje na koje nemate odgovor, a ne možete da ga formulišete, pokušajte da nađete odgovor na ovoj strani. Tu se nalaze pitanja i odgovori koji su najčešći kod ovakvog načina kupovine.

Ukoliko Vaše pitanje nije među njima, možete nas kontaktirati na  webprodaja@citycoco.rs.

1. Da li je potrebna vozačka dozvola za vožnju citycoco mopeda?

Prema članu 6. Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila u saobraćaju na putevima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 – ispr. i 63/2017), „vrsta L1 – moped, vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.“

U članu 7. stav 34. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon i 9/2016 – odluka US), data je identična definicija mopeda.

Maximalna brzina Citycoco mopeda iznosi 45 km/h, a snaga elektromotora je 1,5 KW, tako da se svrstava u vrstu vozila L1-moped.

U skladu sa članom 195. stav 1. tačka 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije „vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima:

1) AM – Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli“

To znači da je za vožnju Citycoco mopeda potrebna vozačka dozvola.

Međutim, isti član Zakona, u stavu 5. kaže:

„Vozač vozila B kategorije ima pravo da upravlja i lakim triciklima i lakim četvorociklima, teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kW i teškim četvorociklima, kao i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kW kada napuni 21 godinu.“

To praktično znači, da ako imate vozačku dozvolu B kategorije, i imate više od 21 godine, možete nesmetano upravljati Citycoco mopedom. To možete proveriti i na zadnjoj strani svog dokumenta, ukoliko imate vozačku dozvolu B kategorije, upisana Vam je i kategorija AM.

2. Da li je potrebna registracija Citycoco mopeda?

Ukoliko je Vaša namera da Citycoco mopedom učestvujete u saobraćaju, morate ga registrovati.

Član 275. stav 1. tačka 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije propisuje “ Za vozila koja se registruju izdaje se jedna od sledećih vrsta registarskih tablica:…

3) registarske tablice za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle“

Sva dokumenta neophodna za registraciju dobićete kod nas prilikom kupovine mopeda. Cena registracije zavisi od visine taksi na opštinskom nivou, i cena prve registracije ne bi trebala da pređe 7500 dinara.

3. Koliki uspon Citycoco može da savlada?

Zakonom propisan maksimalni nagib na kolovozu iznosi 7%. Ovo praktično znači, da se na 100 m dužine kolovoza, teren uzdiže ili spušta 7m.

Proizvođač deklariše 18 º kao maksimalni nagib koji Citycoco može da savlada.

Očigledno je da se ovde radi o dve različite merne jedinice, % i º. 18º preračunato na % uspona iznosi oko 14%, što je dvostruko više od zakonom propisanog maximalnog nagiba kolovoza.

4. Koliko km Citycoco može da pređe sa jednim punjenjem?

Deklaracijom proizvođača maksimalna autonomija Citycoco skutera iznosi 70 km, što znači da moped može preći 70 km sa jednom potpuno napunjenom baterijom. Međutim, mnogi faktori utiču na autonomiju kao i kod vozila sa standardnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Na autonomiju mopeda utiču nepropisno napumpani preumatici, čeoni vetar, teški uslovi terena, veće opterećenje itd. Normalno je da će se autonomija smanjiti ukoliko moped vozite po brdovitom terenu, u poređenju sa autonomijom tokom vožnje na ravnom kolovozu. Autonomija će se takođe smanjiti ukoliko se na mopedu voze dve osobe, u odnosu na autonomiju kada moped koristi samo vozač itd. Minimalna autonomija mopeda sa potpuno napunjenom baterijom iznosi 40 km.

5. Koliki je životni vek baterije?

Li baterija koju koristi Citycoco skuter je proizvedena u skladu sa UL standardom bezbednosti i CE evropskim standardom kvaliteta, sigurna je i pouzdana; ima tri puta duži životni vek od olovno-kiselih akumulatora. Pri standardnim uslovima eksloatacije, životni vek baterije je duži od 3 godine.

Šta se podrazumeva pod „standardnim uslovima ekspoatacije“ ?

Najveći uticaj na životni vek baterije (kao i kod recimo pametnih telefona) ima redovno punjenje baterije, pri čemu se punjenje vrši propisanim naponom i jačinom struje. Kako bi se životni vek baterije maksimalno produžio, preporuke proizvođača su da se baterija puni kada njen kapacitet padne ispod 40%. Baterija ispražnjena na 10% kapaciteta se može dopuniti do 95% kapaciteta za vreme od 5h, do 100 % za vreme od 8h. Standardno vreme punjenja Li baterije je 4-6h. Bateriju se ne sme puniti duže od 8h, jer će u suprotnom doći do njenog trajnog oštećenja. Ukoliko se električni skuter ne koristi duže od 30 dana, kapacitet punjenja baterije će se umanjiti za 5%. Preporučuje se dopuna baterije na svakih 3 meseca ukoliko se skuter ne koristi. Ukoliko se moped ne koristi duže od 3 meseca, a pri tome se baterija ne dopunjava, baterija će se trajno oštetiti i neće biti upotrebljiva. Baterija se mora dopuniti pre upotrebe skutera ukoliko nije upotrebljavan duži period.

6. Da li Citycoco skuter ima garanciju?

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije (‚‚Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016), uvoznik i distributer daje garanciju na saobraznost Citycoco mopeda. Period trajanja odgovornosti za saobraznost proizvoda kao celine je 24 meseca, počev od dana kupovine. Period od 24 meseca odgovornosti za saobraznost važi isključivo za potrošače koji proizvod koriste u svrhe koje nisu namenjene poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Kupcima koji ne podležu zakonu o zaštiti potrošača, tj. koriste  proizvod u poslovne ili komercijalne svrhe, pruža se garancija uvoznika.